Razpis

Tek trojk za članske in veteranske kategorije 12,5 in 29km

1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, vzhodna trasa Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Sobota, 7. maj 2022, s pričetkom ob 9. uri 12,5 km in ob 9.30 uri 29 km

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 20. aprila 2022 na spletni strani www.pohod.si.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE NA 12,5 IN 29 KM

Tek trojk na 12,5 km

 • MA - člani rojeni 2006 - 1983
 • MB - veterani A rojeni 1982 - 1972
 • MC - veterani B rojeni 1971 in starejši
 • ZA - članice rojene 2006 - 1987
 • ZB - veteranke rojene 1986 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Tek trojk na 29 km

 • MA - člani rojeni 2003 - 1983
 • MB - veterani A rojeni 1982 - 1972
 • MC - veterani B rojeni 1971 in starejši
 • ZA - članice rojene 2003 - 1987
 • ZB - veteranke rojene 1986 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Če vsi člani trojke ne spadajo v isto starostno kategorijo, jih program razvrsti v kategorijo najmlajšega člana.


6. ZDRAVSTVENO POTRDILO

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Priporočamo, da tekači do 30 dni pred tekmovanjem, opravijo preventivni zdravstveni pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Med tekmovanjem se morajo vsi tekmovalci in tekmovalke podrediti zdravstvenim navodilom članov zdravstvene službe na terenu, vključno z zahtevo po odstopu od nadaljnjega tekmovanja.

7. PRIJAVNINA

Prijavnina znaša 10 EUR za trojko (čipi so vključeni v prijavnini). Uporaba lastniških čipov ni mogoča. Prijavnino poravnajte do 20. 4. 2022 na številko TRR: SI56 0313 4100 7833 866 in pripišite sklic oziroma dobite plačilni nalog po mailu, ko se boste prijavili preko spletne strani.

8. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo ekipe same, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 5. 5. in petek, 6. 5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 7. 5. med 7. in 9.30 uro na Trgu republike.
 • Štarta Teka trojk na 12,5 in 29 km bosta na Stritarjevi ulici, cilja pa na Kongresnem trgu. Trasi teka trojk na 12,5 km in 29 km ostajata enaki in sta objavljeni na internetu.
 • Garderobni prostor bo na razpolago v šotoru na Trgu republike. Garderobo oddate v posebni vrečki, na katero napišemo vašo štartno številko. Po teku pa jo lahko prevzamete izključno ob predložitvi štartne številke. Tuši bodo zagotovljeni v bazenu Tivoli, Celovška 25 med 7. in 13. uro. Vstop v garderobe bo dovoljen le tekačem s štartno številko. Za shranjevanje obleke organizator ne jamči.
 • Razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji bo ob 11.30 uri na osrednjem odru na Kongresnem trgu. Vse ekipe prejmejo spominske majice 64. Pohoda 2022 ob prevzemu štartnih številk.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu. Uradni rezultati bodo na razpolago takoj po tekmovanju na spletni strani: http://www.pohod.si.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
9. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani http://www.pohod.si

Organizacijski odbor 64. Pohoda Ljubljana 2022