Razpis

Pohod za osnovne šole

1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

petek, 9. maj 2025

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. STARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati startna in ciljna mesta:

 • KT-1: Vič - POT pod železniškim mostom, Pot Rdečega križa
 • KT-2: Šiška - POT ob Koseškem bajerju, Kmečka pot
 • KT-3: Bežigrad - POT ob AMZ Slovenije, Dunajska 128a
 • KT-4: Jarše - avtobusna postaja LPP, Šmartinska cesta
 • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168
 • KT-6: Fužine - POT pri Fužinskem mostu
 • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice
 • KT-8: Livada - POT, Hladnikova cesta
5. ČAS POHODA

Šola se vključi v pohod od 8. ure naprej na mestu, ki ga je sporočila ob prevzemu kartončkov. Cilji bodo odprti do 14. ure.

6. KONTROLNI KARTONČEK

Kontrolne kartončke šole predhodno dobijo na TIMING Ljubljana, Staničeva 41 (3. nadstropje), od 1. 4. do 18. 4. 2025, med 8. in 15. uro.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Darilo bodo prejeli:

 • učenci/ke prvih in drugih razredov za pridobljen 1 kontrolni žig
 • učenci/ke od tretjega do petega razreda za pridobljena 2 kontrolna žiga in
 • učenci/ke od šestega do devetega razreda za pridobljene 3 kontrolne žige
8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si