Pravila obnašanja na trasi Poti ob žici

n


Na vse kontrolne točke Poti ob žici bomo do konca tedna namestili table s priporočili za preprečevanje širjenja virusa Sars-Cov-19. Prosimo vse obiskovalce in uporabnike zelenega obroča za upoštevanje navodil.

Priporočamo, da za beleženje kontrolnih točk uporabljajte mobilno aplikacijo, ki omogoča enostavno beleženje kontrolnih točk brez kontrolnega kartončka. Aplikacija vsebuje kontrolne točke (kjer skenirate QR kodo posamezne kontrolne točke), evidenco že prehojenih poti, opis POT-i in GPS zemljevid.
Aplikacijo lahko naložite na tej povezavi.