Program 2018

Mestna občina Ljubljana in Timing Ljubljana bosta od 3. do 5. maja 2018 pripravila tradicionalni, že 62. pohod Pot ob žici. Gre za največjo športno-rekreativno prireditev pri nas, ki vsako leto privabi več kot 30.000 udeležencev. Največ udeležencev običajno privabi pohod po poti okoli Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev - zato tudi ime Pot ob žici. Prireditev je namenjena vsem, tako najmlajšim kot starejšim, ki se zavedajo pomena zdravega načina življenja in želijo preživeti dan v dobri družbi, sproščenem vzdušju ter spoznati Ljubljano s pohodniške perspektive.

POHOD ZA VRTCE

V četrtek, 3. maja 2018 bo potekal pohod za otroke vzgojno-varstvenih zavodov iz Ljubljane. Vrtec se vključi na pohod na kontrolni točki, ki jo je sporočil ob prevzemu kartončkov in prehodi en odsek (štartno-ciljna mesta) na trasi po Poti ob žici.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Četrtek, 3. maj 2018

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. ŠTARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je sedem kontrolnih mest, ki so hkrati štartna in ciljna mesta:

 • Šiška - Okrepčevalnica Kačji pastir ob Koseškem bajerju
 • Vič - Agrotehnika Gruda, Tržaška 132
 • Vič - Murgle (pri teniških igriščih)
 • Rudnik - križišče Peruzzijeve ulice in Jurčkove poti
 • Fužine - Gostilna Babnik pri Fužinskem mostu
 • Bežigrad - Gramozna jama
 • Center - Hala Tivoli, Muzej novejše zgodovine
5. ČAS POHODA

Vrtec se vključi v pohod med 9.00 in 10.00 uro na mestu, ki mu najbolj ustreza in ga zaključi na točki, ki jo je prijavil ob prevzemu karatončkov. Cilji bodo odprti do 13.00 ure.

6. KONTROLNI KARTONČEK

Kontrolne kartončke vrtci predhodno dobijo na TIMING Ljubljana, Staničeva 41 (3. nadstropje), od 1.4. do 25.4.2018 med 8.00 in 15.00 uro.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Vsak udeleženec bo za osvojen kontrolni žig prejel priznanje Pohoda 2018.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41,
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani www.pohod.si.

POHOD ZA OSNOVNE ŠOLE

V petek, 4. maja 2018 bo potekal pohod za učence osnovnih šol. Šola se vključi na pohod na kontrolni točki, ki jo je sporočila ob prevzemu kartončkov in prehodi en, dva ali tri odseke na trasi po Poti ob žici, odvisno od starosti udeležencev.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Petek, 4. maj 2018

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. ŠTARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati štartna in ciljna mesta:

 • KT-1: Vič - Agrotehnika Gruda, Tržaška 132,
 • KT-2: Šiška - Okrepčevalnica Kačji pastir ob Koseškem bajerju,
 • KT-3: Bežigrad - AMZ Slovenije, Dunajska 128,
 • KT-4: Jarše - Žito Ljubljana, križišče Clevelandske in Šmartinske,
 • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168,
 • KT-6: Fužine - Gostilna Babnik pri Fužinskem mostu,
 • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice,
 • KT-8: Livada - Gostilna Livada, Hladnikova ul. 15.
5. ČAS POHODA

Šola se vključi v pohod od 8.00 ure naprej na mestu, ki ga je sporočila ob prevzemu kartončkov. Cilji bodo odprti do 14.00 ure.

6. KONTROLNI KARTONČEK

Kontrolne kartončke šole predhodno dobijo na TIMING Ljubljana, Staničeva 41 (3. nadstropje), od 1.4. do 25.4.2018 med 8.00 in 15.00 uro.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Priznanje Pohoda 2018 bodo prejeli:

 • učenci/ke prvih in drugih razredov za pridobljen 1 kontrolni žig,
 • učenci/ke od tretjega do petega razreda za pridobljena 2 kontrolna žiga in,
 • učenci/ke od šestega do devetega razreda za pridobljene 3 kontrolne žige.
8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41,
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani www.pohod.si.

POHOD ZA SREDNJE ŠOLE

V petek, 4. maja 2018 bo potekal pohod za učence srednjih šol. Šola se vključi na pohod na kontrolni točki, ki jo je sporočila ob prevzemu kartončkov in prehodi štiri odseke (pol poti) na trasi po Poti ob žici.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Petek, 4. maj 2018

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. ŠTARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati štartna in ciljna mesta:

 • KT-1: Vič - Agrotehnika Gruda, Tržaška 132,
 • KT-2: Šiška - Okrepčevalnica Kačji pastir ob Koseškem bajerju,
 • KT-3: Bežigrad - AMZ Slovenije, Dunajska 128,
 • KT-4: Jarše - Žito Ljubljana, križišče Clevelandske in Šmartinske,
 • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168,
 • KT-6: Fužine - Gostilna Babnik pri Fužinskem mostu,
 • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice,
 • KT-8: Livada - Gostilna Livada, Hladnikova ul. 15.
5. ČAS POHODA

Šola se vključi v pohod od 8.00 ure naprej na mestu, ki ga je sporočila ob prevzemu kartončkov. Cilji bodo odprti do 14.00 ure.

6. KONTROLNI KARTONČEK

Kontrolne kartončke šole predhodno dobijo na TIMING Ljubljana, Staničeva 41 (3. nadstropje), od 1.4. do 25.4.2018 med 8.00 in 15.00 uro.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Dijaki bodo za opravljene pol Poti okoli Ljubljane (štirje kontrolni žigi), prejeli priznanje Pohoda 2018.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41,
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani www.pohod.si.

KRAJŠI REKREATIVNI POHODI

V soboto, 5. maja 2018 boste udeleženci lahko prehodili del Poti ob žici in na cilju pridobili posebno spominsko značko. Udeleženec se vključi na pohod na kontrolni točki, ki mu najbolj ustreza in pohod zaključi na Kongresnem trgu. Na poti je šest kontrolnih mest:

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Sobota, 5. maj 2018

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. POSAMEZNI OKVIRNI ODSEKI POHODA
 • VIČ: smer jug 5.000 m
  Agrotehnika Gruda, Tržaška 132 - Cesta dveh cesarjev - Murgle - Opekarska cesta - Kongresni trg,
 • ŠIŠKA: smer jug 5.000 m
  Koseški bajer - Rožnik - Kongresni trg,
 • BEŽIGRAD: smer zahod 11.000 m
  AMZ Slovenije, Dunajska 128 - Vodovodna - Litostroj - Koseški bajer - Rožnik - Kongresni trg,
 • JARŠE: smer sever 16.000 m
  Žito Ljubljana, križišče Clevelandske in Šmartinske - AMZ Slovenije - Vodovodna - Litostroj - Koseški bajer - Rožnik - Kongresni trg,
 • FUŽINE: smer jug 12.000 m
  Fužinski most - Golovec - Dolenjska cesta - Opekarska cesta - Kongresni trg,
 • HALA TIVOLI: smer jug 2.000 m - invalidi
  Hala Tivoli - park Tivoli - Erjavčeva cesta - Kongresni trg (štart bo odprt do 9.30 ure).
5. ČAS POHODA

Štartna mesta bodo odprta med 7.00 in 9.00 uro, cilj bo na Kongresnem trgu med 9.00 in 12.00 uro.

6. VKLJUČITEV NA TRASO IN KONTROLNI KARTONČKI

Vsak udeleženec se lahko vključi v rekreativni pohod na eni od zgoraj naštetih točk in tam dobi brezplačen kontrolni kartonček. Pohoda se ni mogoče udeležiti s kolesom.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Vsak udeleženec bo ob prihodu v cilj prejel priznanje Pohoda 2018 - značko, ki bo na razpolago samo v cilju rekreativnih pohodov na Kongresnem trgu (Zvezda park) do 12.00 ure.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41,
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani www.pohod.si.

REKREATIVNI POHOD NA 35 KM

V soboto, 5. maja 2018 boste udeleženci lahko v celoti prehodili Pot ob žici in si ob tem pridobili posebno spominsko kolajno. Udeleženec se vključi na pohod na kontrolni točki, ki mu najbolj ustreza in prehodi Poti ob žici. Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati štartna in ciljna mesta.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane v dolžini 35 km

2. TERMIN

Sobota, 5. maj 2018

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. ŠTARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati štartna in ciljna mesta:

 • KT-1: Vič - Agrotehnika Gruda, Tržaška 132,
 • KT-2: Šiška - Okrepčevalnica Kačji pastir ob Koseškem bajerju,
 • KT-3: Bežigrad - AMZ Slovenije, Dunajska 128,
 • KT-4: Jarše - Žito Ljubljana, križišče Clevelandske in Šmartinske,
 • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168,
 • KT-6: Fužine - Gostilna Babnik pri Fužinskem mostu,
 • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice,
 • KT-8: Livada - Gostilna Livada, Hladnikova ul. 15.
5. ČAS POHODA

Štartna mesta bodo odprta od 6.00 ure, cilji pa bodo odprti do 17.00 ure.

6. VKLJUČITEV NA TRASO IN KONTROLNI KARTONČKI

Vsak udeleženec se lahko vključi v rekreativni pohod na mestu, ki mu najbolj ustreza in tam dobi brezplačen kontrolni kartonček.Pohoda se ni mogoče udeležiti s kolesom.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Vsak udeleženec, ki bo opravil celotno pot v dolžini 35 km, bo dobil posebno kolajno.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41,
tel.: 01 234 80 00
in na spletni strani www.pohod.si.

TEK TROJK ZA ČLANSKE IN VETERANSKE KATEGORIJE NA 12,5 IN 29 KM

Tek trojk ima štart na Stritarjevi ulici, cilj pa na Kongresnem trgu in se bo odvijal v soboto, 5. maja 2018 s pričetkom ob 9.00 uri za tekače na 12,5 km in ob 9.30 uri za trojke na 29 kilometrski preizkušnji.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, vzhodna trasa Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Sobota, 5. maj 2018, s pričetkom ob 9.00 uri 12,5 km in ob 9.30 uri 29 km

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 20. aprila 2018 na spletni strani www.pohod.si.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE NA 12,5 IN 29 KM
 • MA - člani rojeni 1999 - 1979
 • MB - veterani A rojeni 1978 - 1968
 • MC - veterani B rojeni 1967 in starejši
 • ZA - članice rojene 1999 - 1983
 • ZB - veteranke rojene 1982 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)
6. ZDRAVSTVENO POTRDILO

Klub oziroma posameznik jamči s prijavo za zdravstveno sposobnost prijavljenih na dan tekmovanja. Med tekmovanjem se morajo vsi tekmovalci in tekmovalke podrediti zdravstvenim navodilom članov zdravstvene službe na terenu, vključno z zahtevo po odstopu od nadaljnjega tekmovanja.

7. PRIJAVNINA

Prijavnina znaša 10 € za trojko (čipi so vključeni v prijavnini). Uporaba lastniških čipov ni mogoča, zaradi prehoda na nov sistem. Prijavnino poravnajte do 20.4.2018 na številko TRR: SI56 0313 4100 0440 526, in pripišite sklic oziroma dobite plačilni nalog po mailu, ko se boste prijavili preko spletne strani.

8. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, tega razpisa in pravilih mednarodne atletske federacije (IAAF).
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo ekipe same, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 3.5. in petek, 4.5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 5.5. med 7.00 in 9.30 uro na Trgu republike.
 • Štarta teka trojk na 12,5 in 29 km bosta na Stritarjevi ulici, cilja pa na Kongresnem trgu. Trasa teka trojk na 12,5 km ostaja enaka, na 29 km pa se spremeni v delu Litijske ceste in je objavljena na internetu..
 • Garderobni šotor bo na razpolago na Trgu republike. Garderobo oddate v posebni vrečki, na katero napišemo vašo štartno številko. Po teku pa jo lahko prevzamete izključno ob predložitvi štartne številke. Tuši bodo zagotovljeni v bazenu Tivoli, Celovška 25 med 7.00 in 13.00 uro. Vstop v garderobe bo dovoljen le tekačem s štartno številko. Za shranjevanje obleke organizator ne jamči.
 • Razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji bo ob 11.30 uri na osrednjem odru na Kongresnem trgu. Vse ekipe prejmejo spominske majice 62. Pohoda 2018.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu. Uradni rezultati bodo na razpolago takoj po tekmovanju na spletni strani: http://www.pohod.si.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13.00 uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
9. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Organizacijski odbor 62. Pohoda Ljubljana 2018,
Staničeva 41,
tel.: 01 234 80 00, fax.: 01/234 80 05
in na spletni strani http://www.pohod.si.

TEK TROJK ZA OSNOVNE ŠOLE NA 3000 M

Tek trojk za OŠ ima svoj štart pri Gostilni Livada, na Hladnikovi ulici 15, cilj pa na Kongresnem trgu in se bo odvijal v soboto, 5. maja 2018 s pričetkom ob 9.10 uri.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, center mesta

2. TERMIN

Sobota, 5. maj 2018, s pričetkom ob 9.10 uri

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 20. aprila 2018 na spletni strani http://www.pohod.si.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE
 • M1 - učenci, rojeni l. 2003 in mlajši
 • Z1 - učenke, rojene l. 2003 in mlajše
 • MZ1 - mešana trojka (po spolu)
6. URNIK ŠTARTOV
 • M1 - učenci, rojeni l. 2003 in ml. ob 9.10
 • Z1 - učenke, rojene l. 2003 in ml. ob 9.10
 • MZ1 - mešana trojka ob 9.10
7. PRAVICA NASTOPA

Pravico nastopa na teku trojk za osnovne šole imajo vsi tekmovalci, tekmovalke, ki so učenci, učenke osnovnih šol in so redno vpisani.

8. PREVOZI NA ŠTART

Prevoz tekmovalcev za tek trojk na 3 km do Gostilne Livada bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8.00 uri s postajališča Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem.

9. SPLOŠNA DOLOČILA

 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, tega razpisa in pravilih mednarodne atletske federacije (IAAF).
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 3.5. od 13. do 16. ure na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, v soboto, 5.5. pa med 7.00 in 8.00 uro na Trgu republike. Vsaka trojka bo ob dvigu štartne številke dobila 3 čipe za enkratno uporabo, ki pa jih ne bo treba vračati.
 • Tekmovalci in tekmovalke bodo na štartu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobni šotor na Trgu republike. Za športno opremo, oddano na štartu, organizator ne jamči!
 • Štartno mesto je pri Gostilni Livada, Hladnikova 15, cilj pa na Kongresnem trgu.
 • Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za udeležbo spominsko majico 62. Pohoda 2018.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na spletni strani http://www.pohod.si.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13.00 uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Organizacijski odbor 62. Pohoda Ljubljana 2018,
Staničeva 41,
tel.: 01 234 80 00, fax.: 01 234 80 05
in na spletni strani http://www.pohod.si.

TEK TROJK ZA SREDNJE ŠOLE NA 3000 M

Tek trojk za SŠ ima svoj štart pri Gostilni Livada, na Hladnikovi ulici 15, cilj pa na Kongresnem trgu in se bo odvijal v soboto, 5. maja 2018 s pričetkom ob 9.00 uri.

Razpis
1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, center mesta

2. TERMIN

Sobota, 5. maj 2018, s pričetkom ob 9.00 uri

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 20. aprila 2018 na spletni strani http://www.pohod.si.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE
 • M2 - mladinci, rojeni l. 1999 in mlajši
 • Z2 - mladinke, rojene l. 1999 in mlajše
 • MZ2 - mešana trojka (po spolu)
6. URE ŠTARTOV
 • M2 - mladinci, rojeni l. 1999 in ml. ob 9.00
 • Z2 - mladinke, rojene l. 1999 in ml. ob 9.00
 • MZ2 - mešana trojka (po spolu) ob 9.00
7. PRAVICA NASTOPA

Pravico nastopa na teku trojk za srednje šole imajo vsi tekmovalci, tekmovalke, ki so dijaki, dijakinje srednjih šol in so redno vpisani.

8. PREVOZI NA ŠTART

Prevoz tekmovalcev za tek trojk na 3 km do Gostilne Livada bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8.00 uri s postajališča Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem.

9. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, tega razpisa in pravilih mednarodne atletske federacije (IAAF).
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 3.5. od 13. do 16. ure na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, v soboto, 5.5. pa med 7.00 in 8.00 uro na Trgu republike. Vsaka trojka bo ob dvigu štartne številke dobila 3 čipe za enkratno uporabo, ki pa jih ne bo treba vračati.
 • Tekmovalci in tekmovalke bodo na štartu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobni šotor na Trgu republike. Za športno opremo, oddano na štartu, organizator ne jamči!
 • Štartno mesto je pri Gostilni Livada, Hladnikova 15, cilj pa na Kongresnem trgu.
 • Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za udeležbo spominsko majico 62. Pohoda 2018.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na spletni strani http://www.pohod.si.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13.00 uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Organizacijski odbor 62. Pohoda Ljubljana 2018,
Staničeva 41,
tel.: 01 234 80 00, fax.: 01 234 80 05
in na spletni strani http://www.pohod.si.