Vnos prijave

Odgovorna oseba
Priimek in ime
Naslov
Kraj
GSM
E-pošta
Ekipa
Ime ekipe
Dolžina proge
Tekmovalci
 
Priimek in ime
Spol
LR
Majica
E-pošta
GSM*
1:
2:
3:

* V kolikor mobilne številke ne vnesete v polje, vam rezultata s časom teka ne bomo mogli posredovati preko SMS.

S svojim podpisom potrjujem, da so podatki, ki sem jih zapisal na prijavnico resnični. Izjavljam, da sem zdrav, vsestransko pripravljen za tekmovanje in zdravniško pregledan. Upošteval bom vsa navodila organizatorja in tekmoval-la na lastno odgovornost. Pristajam na tveganje v zvezi z udeležbo na tekmovanju in potrjujem, da zoper organizatorja ali mesto Ljubljana ne bom vložil nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi. Soglašam, da bodo vsi podatki iz te prijavnice objavljeni v sredstvih obveščanja, ki lahko moje fotografije, filmske in video posnetke, intervjuje ipd., kar je v zvezi s prireditvijo objavijo, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 20/1998 do 126/2007).