Nova lokacija KT Agrotehnika Gruda

n

Obveščamo vas, da se KT Agrotehnika Gruda, od letos dalje, v času prireditve, nahaja na novi lokaciji in sicer tik ob novem železniškem mostu. Prihod do točke je iz obeh strani (iz Brda ali iz Murgel) označen z oznakami POT-i.